3 Φεβρουαρίου, 2023

Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα (Μεσιτών Ασφαλίσεων – Ασφαλιστικών Πρακτορείων)

Δ.Α. (ΠΕΝΤ.) 2/2020 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλης της χώρας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης με Π.Κ. 6/28.12.2020

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΤΡΙΜ) 2/2018 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων όλης της χώρας με ΠΚ 3/13.2.2018

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΠΕΝΤ) 2/2018 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων όλης της χώρας με ΠΚ 8/26.7.2018

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο