22 Μαΐου, 2024

Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα (Μεσιτών Ασφαλίσεων – Ασφαλιστικών Πρακτορείων)

Σ.Σ.Ε. (18.7.2023) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλης της χώρας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης, με Π.Κ. 16/28.7.2023.

Σχετικό έγγραφο

Kήρυξη ως υποχρεωτικής με βάση το ΦΕΚ 2691 Β

Δ.Α. (ΠΕΝΤ.) 3/2020 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων όλης της χώρας στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης με Π.Κ. 6/28.12.2020

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΤΡΙΜ) 2/2018 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων όλης της χώρας με ΠΚ 3/13.2.2018

Σχετικό έγγραφο

Δ.Α. (ΠΕΝΤ) 2/2018 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται στις επιχειρήσεις μεσιτών ασφαλίσεων όλης της χώρας με ΠΚ 8/26.7.2018

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο