29 Μαρτίου, 2023

Αρτοποιεία

Σ.Σ.Ε. (26.5.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα αρτοποιεία όλης της χώρας με Π.Κ. 15/24.6.2021

Σχετικό έγγραφο

ΔΑ (ΤΡΙΜ) 10/2018 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα αρτοποιεία όλης της χώρας με Π.Κ.1/16.1.2019

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (13.5.2019) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα αρτοποιεία με Π.Κ. 8/22.5.2019

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο