21 Μαΐου, 2024

Απάντηση στη ΝΔ για τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία

Με χαλκευμένα στοιχεία, ο αρμόδιος τομεάρχης της ΝΔ επιχείρησε, για μία ακόμη φορά, να παραποιήσει την πραγματικότητα, προκειμένου να αποκρύψει τις ευθύνες του παλιού πολιτικού συστήματος και του κόμματός του για τη διόγκωση των οφειλών από απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές προς την κοινωνική ασφάλιση.  

Έργο του παλιού πολιτικού συστήματος και της ΝΔ ήταν η δημιουργία και η συσσώρευση απλήρωτων οφειλών, αφού το 97,3% των μέχρι σήμερα βεβαιωμένων χρεών που έχουν μεταφερθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (30,4 δις ευρώ), έχει δημιουργηθεί από οφειλέτες με αρχική οφειλή μέχρι και τα τέλη του 2014. Επιπλέον, το 78,76% (ποσό 24,6 δις ευρώ) έχει δημιουργηθεί από οφειλέτες με αρχική οφειλή πριν από το 2009, δηλαδή πριν από την κρίση.

Έργο του παλιού πολιτικού συστήματος και της ΝΔ, ήταν η αποφυγή είσπραξης των απλήρωτων ασφαλιστικών εισφορών από μεγαλοοφειλέτες και εργοδότες, οι οποίοι συστηματικά δεν απέδιδαν στα πρώην ταμεία τις εισφορές που παρακρατούσαν από τους εργαζόμενους. Οι εισπράξεις του ΚΕΑΟ έναντι  βεβαιωμένων  οφειλών από απλήρωτες εργοδοτικές  εισφορές έφτασαν το 1 δις  ευρώ το 2017, όταν το 2013 οι εισπράξεις ήταν μόλις 25,2 εκατ. ευρώ και το 2014 περίπου 333 εκατ. ευρώ.

Έργο του παλιού πολιτικού συστήματος και της ΝΔ ήταν οι εξοντωτικές εισφορές  στους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίες αυξάνονταν αυτόματα ανά τριετία οδηγώντας, όπως αποδείχτηκε, σε αδυναμία πληρωμών, αύξηση χρεών και στην απώλεια κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων.  

Ο αρμόδιος τομεάρχης της ΝΔ, παραποιώντας την αλήθεια:

  • Κάνει λόγο για δήθεν «εξοντωτικές» εισφορές, ενώ είναι σε όλους γνωστό   ότι: α) το 87,7% των μη μισθωτών (περίπου 1,23 εκατομμύρια ασφαλισμένοι) καταβάλλει μηνιαία εισφορά έως 200 ευρώ, όταν το αντίστοιχο ποσοστό πριν το Ν.4387/2016 ήταν 27%, και β) το 81% των ελεύθερων επαγγελματιών του πρώην ΟΑΕΕ καταβάλλει την κατώτατη εισφορά των 158 ευρώ.  
  • Βλέπει ως «παταγώδη αποτυχία» τη ρύθμιση των 100 δόσεων,  στην οποία το ποσοστό επιτυχούς διατήρησης έφτασε στο 41,9%, έναντι μόλις 21,2% που ήταν το αντίστοιχο ποσοστό της ρύθμισης του Ν.4305/14, που θέσπισε ο ίδιος.

Αυτά επιχειρεί, ανεπιτυχώς, να αποκρύψει η ΝΔ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο