14 Απριλίου, 2024

Απάντηση σε δημοσίευμα για τη διαδοχική ασφάλιση

Η εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» ξανα – «ανακάλυψε» τις καθυστερήσεις στην απονομή συντάξεων με διαδοχική ασφάλιση, οι οποίες ήταν καθεστώς για δεκαετίες ολόκληρες στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Ο στόχος προφανής: να παρουσιάσει μια παντελώς ψευδή εικόνα για τη νέα κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί σήμερα, μετά τη ψήφιση του ν. 4387/2016, τη λειτουργία του ΕΦΚΑ και την έκδοση σειράς ευνοϊκών για τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους αποφάσεων και εγκυκλίων.  

Για την αποκατάσταση της αλήθειας, ενημερώνουμε ότι: 

  • Οι εκκρεμείς συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση δεν είναι 50.000, όπως ανακριβέστατα  αναφέρεται στο δημοσίευμα,  αλλά 11.548, εκ των οποίων μόνο οι 2.900 αφορούν αιτήσεις πριν από τις 12/5/2016. Από τις 13/5/2016 και μετά έχουν εκδοθεί με βάση τις νέες διατάξεις, 24.000 συντάξεις με διαδοχική ασφάλιση και, ταυτόχρονα, έχουν μειωθεί κατά 60% οι εκκρεμείς αιτήσεις που υπήρχαν πριν από τη λειτουργία του ΕΦΚΑ. 
  • Οι νέοι συνταξιούχοι με διαδοχική ασφάλιση δεν έχουν εγκαταλειφθεί  στην τύχη τους, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια. Δικαιούνται να λάβουν, εφόσον το δηλώσουν, προσωρινή σύνταξη και ήδη 4 στους 10,  αξιοποιώντας τη σχετική δυνατότητα, λαμβάνουν  προσωρινή σύνταξη.
  • Οι προϋποθέσεις χορήγησης συντάξεων με διαδοχικό χρόνο ασφάλισης,  καθώς και τα ποσά που αντιστοιχούν, έχουν βελτιωθεί δραστικά σε σύγκριση με το καθεστώς που ίσχυε πριν από τη ψήφιση του ν. 4387/2016. Οι βελτιώσεις είναι σε όλους γνωστές και αποτυπώνονται στις σχετικές εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί στις 19/9/2017 για την εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 4387/2016 και στις 16/2/2018 ειδικά προς όφελος των  ασφαλισμένων στο πρώην ΝΑΤ, που αποσπασματικά και σκοπίμως χρησιμοποιήθηκαν στο δημοσίευμα, με σκοπό την παραπλάνηση και τη  δημιουργία ψευδών εντυπώσεων για το σύνολο των περιπτώσεων. 
  • Για την περαιτέρω επίσπευση της απονομής των συντάξεων με διαδοχική ασφάλιση έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λειτουργεί από τον ΕΦΚΑ ηλεκτρονική εφαρμογή για τον αυτόματο και ακριβή υπολογισμό των σχετικών παροχών.
Μετάβαση στο περιεχόμενο