16 Ιουλίου, 2024

Ανάρτηση πινάκων αποκλειόμενων και επιλέξιμων υποψηφίων της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας

Η Επιτροπή Επιλογής του Διοικητή της Επιθεώρησης Εργασίας  γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υπ αριθμ. 4532/18-01-2021  κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 113 έως και 116 του Ν. 4808/2021 (Α΄101), καταρτίσθηκαν οι πίνακες αποκλειομένων και επιλέξιμων υποψηφίων, οι οποίοι αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Π.Ε.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στην Επιτροπή Επιλογής από την Τρίτη 12/04/2022 και ώρα 08:00 έως και την Πέμπτη 14/04/2022  και ώρα 23:59  αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ypekyp.soh@ypakp.gr

Πίνακας επιλέξιμων υποψηφίων

Πίνακας αποκλειόμενων υποψηφίων

 

Επισυνάπτεται η σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής

Μετάβαση στο περιεχόμενο