15 Ιουνίου, 2024

Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε πυρόπληκτες και πλημμυροπαθείς επιχειρήσεις, στον κλάδο της Γουνοποιίας καθώς και για τον προγραμματισμό πληρωμών στους δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού στο πλαίσιο του μέτρου της αναστολής

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε σήμερα, Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023, ανακοίνωση για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων πυρόπληκτων και πλημμυροπαθών επιχειρήσεων, για την εφαρμογή του μέτρου της αναστολής συμβάσεων εργασίας στον κλάδο της Γουνοποιίας καθώς και για τον προγραμματισμό πληρωμών στους δικαιούχους αποζημίωσης ειδικού σκοπού στο πλαίσιο του μέτρου της αναστολής.

Ειδικότερα, στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα υποβάλλονται από 8/12/2023 έως και 12/12/2023, υπεύθυνες δηλώσεις από εργαζόμενους για τον μήνα Δεκέμβριο 2023 που ανήκουν στις περιοχές  που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου. Από 13/12/2023 και μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

Για  τον μήνα Οκτώβριο, δίνεται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες απολογιστικά εντός του χρονικού διαστήματος από 1/12/2023 έως και 4/12/2023.

Για  τον μήνα Νοέμβριο, δίνεται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και πλημμύρες απολογιστικά εντός του χρονικού διαστήματος από 5/12/2023 έως και 7/12/2023.

Επίσης, από 8/12/2023 έως και 12/12/2023 το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ θα είναι διαθέσιμο για την υποβολή υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων για συμβάσεις εργασίας εργαζομένων στις επιχειρήσεις – εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της Γουνοποιίας για τον μήνα Δεκέμβριο 2023. Από 13/12/2023 και μέχρι το τέλος του μήνα ισχύει η προαναγγελία της αναστολής.

Τέλος, την Παρασκευή 1/12/2023, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θα προχωρήσει σε συμπληρωματική πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού συνολικού ποσού 144.984,00€ σε δικαιούχους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις έχουν τεθεί σε αναστολή για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο και δεν είχαν λάβει τη σχετική αποζημίωση με τις ήδη πραγματοποιηθείσες πληρωμές.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΝΑΣΤΟΛΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο