23 Ιουλίου, 2024

Ανακοίνωση της επιλογής Μελών Συμβουλίου Διοίκησης Επιθεώρησης Εργασίας

Η Επιτροπή Επιλογής των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης υπ αριθμ. 71886/27.09.2021 κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 102 έως και 110 του Ν. 4808/2021 (Α΄101), καταρτίσθηκαν οι Πίνακες Αποκλειομένων και Επιλέξιμων Υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση στην Επιτροπή Επιλογής από την Τρίτη 30-11-2021 και ώρα 08:00 έως και την Πέμπτη 2-12-2021 και ώρα 15:00, αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ypekyp.soh@ypakp.gr

Ανακοίνωση της Επιτροπής Επιλογής

Πίνακας αποκλειομένων υποψηφίων

Πίνακας επιλέξιμων υποψηφίων

Μετάβαση στο περιεχόμενο