22 Μαΐου, 2024

Ανακοίνωση ΣΟΧ 2/2020 (φύλαξη)

Ανακοίνωση υπ’ αρίθμ ΣΟΧ 2/2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (για την κάλυψη αναγκών φύλαξη).

Έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο