22 Μαΐου, 2024

Ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2020 (καθαριότητα)

Ανακοίνωση υπ’ αρίθμ ΣΟΧ 1/2020 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας).

Έγγραφο 

Μετάβαση στο περιεχόμενο