30 Μαρτίου, 2023

Αισθητικών συμβούλων

ΣΣΕ (12.10.2022) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού, με Π.Κ. 27/18.10.2022.

Σχετικό έγγραφο 

Σ.Σ.Ε. (4.10.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού με Π.Κ. 19/13.10.2021

Σχετικό έγγραφο 

Σ.Σ.Ε. (7.10.2020) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού με Π.Κ. 9/12.10.2020

Σχετικό έγγραφο 

Σ.Σ.Ε.(9.10.2019) «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς /αισθητικού» με Π.Κ.14/17.10.2019

Σχετικό έγγραφο 

Σ.Σ.Ε. (30.9.2018) «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού» με Π.Κ. 18/15.10.2018

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (29.9.2017) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς/αισθητικού» με Π.Κ.12/4.10.2017

Σχετικό έγγραφο 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο