24 Μαΐου, 2024

Αεροπορικών εταιρειών (ξένες)

Σ.Σ.Ε. (5.3.2024) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρίες, με Π.Κ. 5/7.3.2024

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (30.3.2022) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρίες, με Π.Κ. 7/21.4.2022.

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (30.3.2021) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρίες με Π.Κ. 8/8.4.2021

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (17.3.2020) των εργαζομένων στις ξένες αεροπορικές εταιρίες με Π.Κ. 5/13.4.2020

Σχετικό έγγραφο

Σ.Σ.Ε. (28.3.2017) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργαζομένων στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρίες», με Π.Κ. 4/29.3.2017.

Σχετικό έγγραφο

Kήρυξη ως υποχρεωτικής με βάση το ΦΕΚ 5358 Β

Μετάβαση στο περιεχόμενο