14 Ιουλίου, 2024

Δημιουργία «Κέντρου Καινοτομίας για Γυναίκες – #GIL4W»

Μ. Συρεγγέλα: Ανάγκη εφαρμογής στοχευμένων πολιτικών ισότητας των φύλων σε όλο το φάσμα επαγγελματικής σταδιοδρομίας

 

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Σε διαδικτυακή συνάντηση, σήμερα το πρωί, η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα, ανακοίνωσε την πρωτοβουλία της για τη δημιουργία του «Κέντρου Καινοτομίας για Γυναίκες – #GIL4W». Η πρωτοβουλία στοχεύει αφενός στην θεματική συνεργασία κυβερνητικών και κοινωνικών φορέων και φορέων της αγοράς, αφετέρου στη δέσμευσή τους ότι η υιοθέτηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας δεν θα προκαλεί αύξηση της κοινωνικής και οικονομικής ανισότητας. Η δημιουργία του θα βασιστεί στο μοντέλο των Ηνωμένων Εθνών για την Βιώσιμη Ανάπτυξη, ενώ ο συνεργαζόμενος οργανισμός ECWT θα συνεργαστεί για την ανάπτυξή του μέσα από την μεταφορά τεχνογνωσίας από την αντίστοιχη εφαρμογή στην Νορβηγία.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί μεταξύ άλλων:

  1. Στον σχεδιασμό καινοτόμων δράσεων που θα ενισχύουν την προσέλκυση περισσότερων των κοριτσιών σε σπουδές σε STEM και θα στοχεύουν στην αύξηση του ποσοστού συμμετοχής των γυναικών σε επιχειρήσεις που θα βασίζονται στην έρευνα και την καινοτομία.
  2. Στη δημιουργία μια πλατφόρμας για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας που θα βασίζεται στην υψηλή τεχνολογία δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για ίση συμμετοχή στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται από τη συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο γυναικείο ταλέντο.
  3. Στην αξιολόγηση των επιπτώσεων πολιτικών με βάση το φύλο χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση βάσει δεδομένων.

Για το σκοπό αυτό, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα από το χώρο της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, της απασχόλησης και των κοινωνικών φορέων αποφάσισαν ένα ισχυρό σχήμα με στόχο την υποστήριξη, την προώθηση και την διάχυση της πρωτοβουλίας αυτής.

«Αναγνωρίζεται πλέον από όλους η αναγκαιότητα για μια κοινή προσπάθεια, μέσα από νέες προσεγγίσεις, ώστε να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα γυναικών σε όλο το φάσμα επαγγελματικής σταδιοδρομίας στους τομείς υψηλής εξειδίκευσης, και στην αντίστοιχη αγορά εργασίας», δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Συρεγγέλα και πρόσθεσε ότι «η ανάγκη της εφαρμογής στοχευμένων πολιτικών ισότητας των φύλων αποτελεί το πρώτο βήμα για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε ρόλους λήψης αποφάσεων και συμμετοχής στην 4η Βιομηχανική επανάσταση».

Στην σημερινή συνάντηση, την υποστήριξή τους δήλωσαν με παρέμβασή τους οι:

Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ. Νίκη Κεραμέως, ο Πρέσβης της Νορβηγίας στην Ελλάδα κ. Frode Overland Andersen, ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας και Πρόεδρος του Enterprise Greece, κ. Ιωάννης Σμυρλής, η κ. Anne Havnør ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Νορβηγίας, ο Γενικός Γραμματέας Εσωτερικών κ. Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο Διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Σπύρος Πρωτοψάλτης, εκπρόσωπος του Υφυπουργού Έρευνας και Καινοτομίας κ. Χρίστου Δήμα, ο νορβηγικός φορέας ECWT, ενώ συμμετείχαν τα ερευνητικά κέντρα «ΑΘΗΝΑ», «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», «ΠΑΣΤΕΡ», «ΦΛΕΜΙΝΓΚ», ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ», ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ, τα Πανεπιστήμια Πατρών, Πελοποννήσου και Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης, το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, εκπρόσωποι των εταιρειών Microsoft, Oracle, Cisco και του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο