14 Ιουλίου, 2024

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων σας προσκαλεί στην εσπερίδα ενημέρωσης και δικτύωσης με θέμα : ‘’Η Ισότητα των Φύλων: Η Κοινωνία των Πολιτών σε 1ο πλάνο’’. 

Σκοπός της εσπερίδας είναι η ενημέρωση της Κοινωνίας των Πολιτών σε θέματα που άπτονται του κοινωνικού, οικογενειακού, εργασιακού φάσματος αλλά και του εν γένει μακροοικονομικού. 

Η συζήτηση θα χωριστεί σε 5 Θεματικές Ενότητες οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:

  • Θεματική 1Έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία. Θέματα συζήτησης : Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και ποιες είναι οι υποχρεώσεις της Ελλάδας έναντι της, τρόποι εξάλειψης της βίας, συνεργασίες και περαιτέρω δράσεις. 
  • Θεματική 2Εναρμόνιση οικογενειακής/προσωπικής ζωής με την επαγγελματική. Θέματα συζήτησης: Το Work-life Balance Directive της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πώς θα εφαρμοστεί στην Ελλάδα, καλές πρακτικές και πώς μπορούν να εφαρμοστούν ευρύτερα, προτάσεις βελτίωσης. 
  • Θεματική 3-Ενδυνάμωση των γυναικών στον εργασιακό χώρο. Θέματα συζήτησης:  Αγορά εργασίας, αναζήτηση εργασίας, γυναικεία επιχειρηματικότητα, προκλήσεις στον εργασιακό/επιχειρηματικό χώρο, ανάπτυξη δεξιοτήτων αναζήτησης εργασίας, γυναίκες σε θέσεις ευθύνης, gender pay gap. 
  • Θεματική 4Digital skills και Life-Long Learning στον 21ο Αιώνα. Θέματα συζήτησης: Εκπαίδευση γυναικών στις νέες τεχνολογίες ανά βιομηχανία/κλάδο δραστηριότητας, σημασία της εν λόγω εκπαίδευσης, προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, πώς οι νέες δεξιότητες ωφελούν την επαγγελματική εξέλιξη, STEMs
  • Θεματική 5Γυναίκες και Πράσινη Οικονομία. Θέματα συζήτησης: η ενίσχυση της ηγεσίας των γυναικών μέσω εναλλακτικών μοντέλων οικονομίας, ισότητα των φύλων στον κλάδο της πράσινης επιχειρηματικότητας, κοινωνική επιχειρηματικότητα στα πλαίσια της πράσινης οικονομίας (recycling, up-cycling, down-cycling) .

Κάθε οργάνωση/ΜΚΟ μπορεί να εκπροσωπηθεί από 2 μέλη και η συμμετοχή στις θεματικές ενότητες να είναι μέχρι και σε 2 working groups. 

Πληροφορίες στο τηλ. : 213 15 11 102

Παρακαλώ απαντήστε θετικά για τη συμμετοχή σας στο : gramggif@isotita.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο