18 Απριλίου, 2024

2η Τροποποίηση της ΥΑ για τον καθορισμό εφαρμογής της ΠΝΠ για την παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοτελώς απασχολούμενων

Η υπ’ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.18268/583 υπουργική απόφαση με θέμα «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ. 13412/327/ 27-3-2020 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1077), όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αρ. Δ. 15/Δ΄/οικ. 16681/516/5-5-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 1812)» (ΦΕΚ Β΄ 2225)

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο