19 Ιουνίου, 2024

2η Τροποποίηση της ΚΥΑ για την παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020

Η υπ’ Αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.18043/574/25-5-2020 ΚΥΑ «Τροποποίηση της υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/ 26.3.2020 (Β΄ 1044) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.13937/337/6.4.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β’ 1384)» (ΦΕΚ Β΄ 2096)

σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο