23 Ιουνίου, 2024

16η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής και Υιοθεσίας με θέμα τις Διακρατικές Υιοθεσίες

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

 

Πραγματοποιήθηκε η 16η Συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Αναδοχής και Υιοθεσίας (ΕΣΑΝΥ) με τη συμμετοχή των τακτικών μελών και της Βοηθού Συνηγόρου του Πολίτη του κύκλου των Δικαιωμάτων του Παιδιού. Κεντρικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν οι Διακρατικές Υιοθεσίες με προσκεκλημένους εκπροσώπους του ελληνικού κλάδου της  Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας (ΔΚΥ).

Η Διεύθυνση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας παρουσίασε το θεσμικό πλαίσιο, τις αρμόδιες υπηρεσίες και την προβλεπόμενη διαδικασία.

Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας ενημέρωσαν το Συμβούλιο για τις δραστηριότητές τους αναφορικά με τις διακρατικές υιοθεσίες και παρουσίασαν τα αποτελέσματα της έρευνας της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας με τίτλο «Δυσκολίες, εμπόδια και πρακτικές στην υλοποίηση των διακρατικών υιοθεσιών στην Ελλάδα: οι απόψεις των κοινωνικών λειτουργών και των θετών γονέων. Μια επιστημονική μελέτη για τα έτη 2011-2019».

Έγινε αναφορά στις  δυσκολίες που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία, αλλά και μετά την ολοκλήρωσή της, με τις χώρες προέλευσης των παιδιών που έχουν υιοθετηθεί διακρατικά, τους λόγους για τους οποίους οι υποψήφιοι θετοί γονείς επιλέγουν τις συγκεκριμένες χώρες προέλευσης, τόσο για τους επαγγελματίες, όσο και για τους υποψήφιους θετούς γονείς, αλλά και στην ανάγκη για εξειδικευμένη εκπαίδευση και παροχή συμβουλευτικής, καθώς και για το ρόλο της Διεθνούς Κοινωνικής υπηρεσίας στην  διαδικασία.

Το ΕΣΑΝΥ, ως γνωμοδοτικό όργανο της πολιτείας συνεδριάζει ανελλιπώς, και συνεισφέρει σημαντικά, μέσα από τη μελέτη και ανάλυση των θεμάτων και  τις εισηγήσεις του, στην επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή των θεσμών της αναδοχής και της υιοθεσίας και συμβάλλει γενικότερα στην προαγωγή της παιδικής προστασίας.

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μετάβαση στο περιεχόμενο