16 Ιουνίου, 2024

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας στο ΚΔΗΦ του «Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων των Αυτιστικών Παιδιών SOS»

O Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων των Αυτιστικών Παιδιών «SOS», ΝΠΙΔ (ΦΕΚ 1078/Β/96), στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας (09) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμησης της Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, λειτουργώντας ως δικαιούχος της πράξης «Λειτουργία Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας & Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Αυτισμό και Νοητική Υστέρηση», με κωδικό MIS: 5002120 προσκαλεί άτομα με αυτισμό και νοητική υστέρηση (στο εξής θα καλούνται «ωφελούμενοι») να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για την Παροχή Υπηρεσιών Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας στο Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας του «Συλλόγου Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων των Αυτιστικών Παιδιών SOS», με τον διακριτικό τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΑΥΤΙΣΜΟΥ SOS», που βρίσκεται στην οδό Μπουκαμβίλιας 4, Αχαρναί. Η θέση που θα καλυφθεί είναι μία (1).

σχετικό έγγραφο

Επισυνάπτεται η αίτηση συμμετοχής ωφελούμενου

Επισυνάπτεται η υπεύθυνη δήλωση

Μετάβαση στο περιεχόμενο